El Taller

Està format per professionals joves de l’àmbit de l’arquitectura i l’enginyeria, que aprofiten l’experiència de formar part de diferents despatxos professionals durant els últims 20 anys, i que s’embarquen en un nou projecte que permet aprofitar l’experiència adquirida per combinar-la amb les ganes i il·lusió de tirar endavant un nou projecte professional.

La combinació de diferents professionals especialitzats en diferents àmbits de l’arquitectura i enginyeria permet oferir un projecte complet, i tota mena de treballs com ara: projectes d’arquitectura i enginyeria, projectes urbanístics, reformes i rehabilitacions, interiorisme, Retail, estudis de mercat entre altres serveis.

El principal desig de Mag2 Taller, és entendre, escoltar i oferir tota l’experiència adquirida als nostres clients, permetent trobar la resposta més adequada a cada client i aconseguint la seva satisfacció.

Veure tots els projectes

Construcció d’un habitatge a Puigmoltó, Sant Pere de Ribes

Habitatge a Montmar

Rehabilitació de l’habitatge Gavines

Oficines Adarcom

Veure tots els projectes

Què és la renovació energètica?

La rehabilitació energètica i saludable consisteix en una sèrie d’intervencions que permeten actualitzar els habitatges existents a les condicions de confort del s.XXI sense necessitat de consumir grans quantitats d’energia.

Més informació

Ajuts i subvencions

La generalitat posa a disposició subvencions destinades a rehabilitar els elements comuns dels edificis de tipologia residencial, amb la finalitat de fomentar la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat, la conservació, i la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat.

Més informació
Habitatge

Els nostres serveis

Tenim les solucions adequades al teu projecte

Arquitectura

Realitzem tot tipus de projectes d’arquitectura i urbanisme, des de projectes d’obra nova fins a projectes de rehabilitació de grans o petites dimensions.

Més informació

Reformes

D’edificis, cases i locals comercials. Realitzem els projectes de reformes i el projecte d’activitat, elèctric o d’interiorisme. També oferim la gestió global del projecte que tingui el nostre client.

Més informació

Rehabilitacions

Busquem la millor solució a cadascuna de les situacions que ens trobem, sent la nostra solució individualitzada en funció de la situació, context històric, valor patrimonial i l’estat de cada construcció.

Més informació

Locals                            

El nostre objectiu és aconseguir adaptar el local a l’activitat comercial a realitzar, creant un ambient adaptat a cada cas, realitzant una imatge corporativa adequada al producte, creant un espai ideal per al funcionament del negoci.

Més informació

Certificats energètics

A partir de juny del 2013 és obligatori disposar d’un certificat energètic per als edificis d’habitatges d’ús terciari nous, per a les transaccions de compra venda, el lloguer d’edificis ja existents i edificis públics de més de 500m2.

Més informació

Cèdules d’habitabilitat

És el document que acredita el compliment dels requisits mínims d’habitabilitat. La cèdula caduca als 15 anys i és obligatòria per a tots els habitatges. És necessària per a llogar o vendre un habitatge a més de per a contractar els serveis d’aigua, gas, electricitat i telecomunicacions.

Més informació

ITE inspecció tècnica de l’edificació

Tots els edificis d’habitatges han de passar per una inspecció tècnica abans dels 45 anys d’antiguitat, la data d’antiguitat és la que consta en el cadastre.

Més informació

Informes i legalitzacions

· Certificats de solidesa.
· Inspeccions visuals amb caràcter d’urgència.
· Informes de les patologies.
· Informes pericials.
· Informes de aluminosis.
· Projectes de canvi d’ús.

Més informació

Enginyeria

Realitzem projectes d’activitat i elèctrics per a centres comercials i botigues de més de 40m2, naus industrials i centres sanitaris. Edificis de més de 100kw, restaurants, hotels, bars i discoteques. En general locals de concurrència pública.

Més informació

Assessorament energètic

A través del departament d’assessoria energètica, oferim als nostres clients solucionis per a aconseguir reduir la despesa energètica. Fem un estudi d’optimització de la factura energètica revisant les condicions contractuals amb la comercialitzadora.

Més informació

Necessites assessorament? Trobem la solució adequada a les teves necessitats.

Contacta amb nosaltres
project-c

Que fa un project manager?

La funció d’un Project Manager en el camp de la construcció, consisteix el planejament i l’execució fins a l’acabament del projecte. Les tasques més importants que se li demanen en contractar els seus serveis són les següents:

· Serà el responsable del disseny, redacció, planificació i execució dels projectes.

· Dirigirà, gestionarà i coordinarà el projecte des de la fase de disseny fins a la fase d’execució, garantint l’eficiència en temps, cost i qualitat.

· Gestionarà la documentació associada al projecte, elaboració d’ofertes, pressupostos i memòries, així com preparar i definir clàusules i acords contractuals.

· Establir la planificació de l’obra. Controlar i supervisar l’inici del projecte. Responsable del seguiment econòmic del projecte, i de controlar les possibles desviacions.

· Gestionar tota mena d’incidències que puguin sorgir, seguiment de les rematades d’obra amb contractistes, així com el tancament econòmic; realitzar el traspàs d’informació, documentació i garanties als usuaris finals.

Contacta amb nosaltres

Contacta amb nosaltres, resoldrem tots els teus dubtes

    Arquitectura

    mag2taller@gmail.com +34 680 439 587

    Enginyeria

    csanchez@prjingenieria.es +34 647 654 448