Arquitectura

adaptada a tu

El nostre estudi està format per professionals joves de l’àmbit de l’arquitectura i l’enginyeria, que aprofiten l’experiència de formar part de diferents despatxos professionals durant els últims 20 anys, i que s’embarquen en un nou projecte que permet aprofitar l’experiència adquirida per combinar-la amb les ganes i il·lusió de tirar endavant un nou projecte professional.

La combinació de diferents professionals especialitzats en diferents àmbits de l’arquitectura i enginyeria permet oferir un projecte complet, i tota mena de treballs com ara: projectes d’arquitectura i enginyeria, projectes urbanístics, reformes i rehabilitacions, interiorisme, Retail, estudis de mercat entre altres serveis.

El principal desig de Mag2 Taller, és entendre, escoltar i oferir tota l’experiència adquirida als nostres clients, permetent trobar la resposta més adequada a cada client i aconseguint la seva satisfacció.

Vull conèixer els projectes

Arquitectura

adaptada a tu

El nostre estudi està format per professionals joves de l’àmbit de l’arquitectura i l’enginyeria, que aprofiten l’experiència de formar part de diferents despatxos professionals durant els últims 20 anys, i que s’embarquen en un nou projecte que permet aprofitar l’experiència adquirida per combinar-la amb les ganes i il·lusió de tirar endavant un nou projecte professional.

La combinació de diferents professionals especialitzats en diferents àmbits de l’arquitectura i enginyeria permet oferir un projecte complet, i tota mena de treballs com ara: projectes d’arquitectura i enginyeria, projectes urbanístics, reformes i rehabilitacions, interiorisme, Retail, estudis de mercat entre altres serveis.

El principal desig de Mag2 Taller, és entendre, escoltar i oferir tota l’experiència adquirida als nostres clients, permetent trobar la resposta més adequada a cada client i aconseguint la seva satisfacció.

Vull conèixer els projectes

Can Margarit

Villa Sofia

Casa Rupons

Casa Aiguadolç

Veure tots els projectes

El que diuen de nosaltres

Què és la renovació energètica?

La rehabilitació energètica i saludable consisteix en una sèrie d’intervencions que permeten actualitzar els habitatges existents a les condicions de confort del s.XXI sense necessitat de consumir grans quantitats d’energia.

Més informació

Ajuts i subvencions

La generalitat posa a disposició subvencions destinades a rehabilitar els elements comuns dels edificis de tipologia residencial, amb la finalitat de fomentar la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat, la conservació, i la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat.

Més informació
Habitatge

Els nostres serveis

Tenim les solucions adequades al teu projecte

Arquitectura

Realitzem tot tipus de projectes d’arquitectura i urbanisme, des de projectes d’obra nova fins a projectes de rehabilitació de grans o petites dimensions.

Més informació

Reformes

D’edificis, cases i locals comercials. Realitzem els projectes de reformes i el projecte d’activitat, elèctric o d’interiorisme. També oferim la gestió global del projecte que tingui el nostre client.

Més informació

REHABILITACIONS

Busquem la millor solució a cadascuna de les situacions que ens trobem, sent la nostra solució individualitzada en funció de la situació, context històric, valor patrimonial i l’estat de cada construcció.

Més informació

Rehabilitació Energètica

La rehabilitació energètica i saludable consisteix en una sèrie d’intervencions que permeten actualitzar els habitatges existents a les condicions de confort del s.XXI sense necessitat de consumir grans quantitats d’energia.

Més informació

Cèdules d'habitabilitat

És el document que acredita el compliment dels requisits mínims d’habitabilitat. La cèdula caduca als 15 anys i és obligatòria per a tots els habitatges. És necessària per a llogar o vendre un habitatge a més de per a contractar els serveis d’aigua, gas, electricitat i telecomunicacions.

Més informació

INFORMES I LEGALITZACIONS

· Certificats de solidesa.
· Inspeccions visuals amb caràcter d’urgència.
· Informes de les patologies.
· Informes pericials.
· Informes de aluminosis.
· Projectes de canvi d’ús.

Més informació

ENGINYERIA

Realitzem projectes d’activitat i elèctrics per a centres comercials i botigues de més de 40m2, naus industrials i centres sanitaris. Edificis de més de 100kw, restaurants, hotels, bars i discoteques. En general locals de concurrència pública.

Més informació

ASSESSORAMENT ENERGÈTIC

A través del departament d’assessoria energètica, oferim als nostres clients solucionis per a aconseguir reduir la despesa energètica. Fem un estudi d’optimització de la factura energètica revisant les condicions contractuals amb la comercialitzadora.

Més informació

Certificats energètics

A partir de juny del 2013 és obligatori disposar d’un certificat energètic per als edificis d’habitatges d’ús terciari nous, per a les transaccions de compra venda, el lloguer d’edificis ja existents i edificis públics de més de 500m2.

Més informació

ITE INSPECCIÓ TÈCNICA DE L’EDIFICACIÓ

Tots els edificis d’habitatges han de passar per una inspecció tècnica abans dels 45 anys d’antiguitat, la data d’antiguitat és la que consta en el cadastre.

Més informació

Necessites assessorament? Trobem la solució adequada a les teves necessitats.

Contacta amb nosaltres

Quina funció fa el Project Manager:

La funció d’un Project Manager en el camp de la construccióconsisteix en el planejament i l’execució fins a l’acabament del projecte.

Gràcies a la seva formació té coneixements de les tècniques d’anàlisi.

Dirigirà, gestionarà i coordinarà el projecte des de la fase de disseny fins a la fase d’execució, garantint l’eficiència en temps, cost i qualitat, com per exemple les d’anàlisi del cicle de vida, de cost total, etc.- que s’utilitzen per trobar un posicionament adequat i un equilibri entre les diverses especificacions i objectius.

Visió estratègica i capacitat de reacció – “una manera d’evitar imprevistos”

Identificar i definir els aspectes a contemplar en el pla d’execució de l’operació immobiliària i urbanística. Establir el pla d’execució i portar-ne un seguiment, contrastant els avenços amb els objectius establerts.

Implementar un procés clar d’establiment dels requeriments del client, dels objectius de l’operació, de les necessitats dels usuaris finals i de les característiques de l’equip necessari.

El Project Manager té la capacitat d’organització:

Organitzar el seu propi equip de treball i el del seu equip de col·laboradors i definir i implementar una estructura de funcions-responsabilitats adequada als requeriments del servei a prestar i les activitats a desenvolupar.

Dirigir estratègicament l’operació.

Comprendre la importància de crear un marc adequat de relacions per al desenvolupament de l’operació i fer-ho comprendre i implicar-hi a tots els agents intervinents. Implementar un procés clar d’establiment dels requeriments del client, dels objectius de l’operació, de les necessitats dels usuaris finals i de les característiques de l’equip necessari.

Definir els elements d’informació bàsica que necessita cadascun dels intervinents per comprendre clarament el paper que ha de desenvolupar i com s’ha de relacionar i interactuar amb els altres.

Establir i implementar un sistema de control continuat dels processos clau que conformen l’operació.

Contacta amb nosaltres, resoldrem tots els teus dubtes

Mag2 CAT
Nom
Nom
Nom
Cognom

Arquitectura

mag2taller@gmail.com +34 936 34 96 97