Casa W

Es tracta del projecte d’un habitatge unifamiliar aïllat a Mas Alba format per una planta soterrani, planta baixa i planta primera. L’habitatge se situa en una parcel·la de forma triangular, essent el costat més llarg el xamfrà en contacte amb el carrer que rodeja la parcel·la amb una orientació predominant a nord, fet que suposa un dels principals condicionants del projecte.

La seva volumetría es una volumetría de línies netes, que es trenquen quan entren en contacte amb el xamfrà, on part de la façana de planta baixa agafa una clara inclinació cap a l’interior, generant així un porxo a façana principal, mentre que la inclinació de la façana de planta primera s’inclina de forma simètrica. Així mateix, les obertures que es generen en totes les façanes mantenen aquest joc d’inclinacions ficant-se cap endins de l’habitatge, generant un moviment que convida a rodejar l’habitatge des del seu accés principal fins al porxo generat en el xamfrà, creant així una volumetría dinámica.

 

L’habitatge se situa en la cota més alta de la parcel·la, on la prioritat tant a nivel exterior com a nivell volumètric és captar el màxim d’il·luminació natural, mitjançant el pati que es genera a façana posterior així com amb les amplies obertures situades en llocs específics, que al mateix temps proporcionen ventilació creuada en totes les estances principals.

 

Per últim, l’exterior que rodeja l’habitatge segueix el llenguatge del moviment generant diverses plataformes verdes que conviden a rodejar l’habitatge, al mateix temps que generen diferents ambients en l’entorn del mateix.

Projecte: Mag2Taller

Promotor: Privat

Any: 2024

Ubicació: Sant Pere de Ribes

Superfície: 250 m 2

Obra nueva sitges
Casa de nueva construcción Sant Pere de Ribes