REHABILITACIÓ D’UNA FAÇANA D’UN EDIFICI A SITGES

El projecte consisteix en la rehabilitació de la façana d’un edifici plurifamiliar aïllat del barri del Poble Sec de Sitges, construït en un polígon d’habitatges d’inici dels anys 80, i que actualment es trobava en mal estat degut als sistemes constructius utilitzats i al desgast dels materials.

La proposta pretén reconsiderar les solucions de les baranes, que son el principal focus de patologies, i s’aprofita per dotar de l’edifici d’una nova estètica, recuperant el color blanc als paraments de façana propis de les cases populars del barri, amb un toc de color en aquells elements sortints.

Projecte: Mag2Taller

Promotor: Privat

Ubicació: Poble Sec, Sitges

Any: 2020