Villa Sofia

Es tracta del projecte d’un habitatge unifamiliar aïllat situat a la urbanització la Plana, al municipi de Sitges.

L’habitatge té quatre vents i es presenta amb una volumetria amb molt de joc que s’adapta a cada orientació, generant un ampli porxo sense pilars a façana sud i diferents elements de protecció solar que conformen la volumetria del projecte, el qual serà vist des d’una de les avingudes més principals de la població. Els materials utilitzats garantiran una correcta eficiència energètica.

Les estances principals es disposen a façana interior de la parcel·la, on l’habitatge s’obre cap a les vistes al mar i al millor assolellament, mentre que a les façanes de carrer es torna un habitatge més opac, creant així més privacitat i jugant amb la materialitat de la pedra natural, la fusta de les fusteries i la fusió de l’habitatge amb la vegetació de l’emplaçament.

Projecte: Mag2Taller

Promotor: Privat

Superfície: 418,05 m2

Ubicació: Sitges

Any: 2021