Casa Rupons

Es tracta del projecte d’un habitatge unifamiliar aïllat situat a la urbanització la Plana, al municipi de Sitges.

Es projecta un habitatge en el qual prima l’adaptació a la privacitat en cada espai, així com la millor captació solar conjuntament amb ventilació creuada. Per aquest motiu i donat que l’emplaçament és una parcel·la en cantonada, s’estructura el projecte en un eix longitudinal que és més permeable, i un eix transversal on ocorre tot el contrari, situant el nucli vertical de comunicacions al centre de l’habitatge. A nivell de distribució això genera una gran versatilitat de comunicació entre les diferents estances, mentre que alhora permet un ampli moviment de la volumetria en cada nivell, on trobem diverses terrasses i voladissos en cada façana dintre de les dues lloses que demarquen la planta primera.

Projecte: Mag2Taller

Promotor: Privat

Any: 2022

Ubicació: Sitges

Superfície construïda: 401,70 m2