REHABILITACIÓ PER DONAR ACCESSIBILITAT A L’HABITATGE

El projecte està situat en un conjunt residencial construït als anys 70, format per cases unifamiliars adossades, al límit format entre les poblacions de Sitges i Sant Pere de Ribes. L’edificació està situada al costat de la riera de Ribes amb una topografia pronunciada.

La rehabilitació està associada a la necessitat d’adaptar aquesta construcció a les exigències del s. XXI, ja que la construcció existent està formada per sistemes constructius antics i poc eficients. L’estratègia de projecte es mou per dos eixos principals: millorar la qualitat espacial interior i la funcionalitat dels espais; i minimitzar la demanda energètica de l’habitatge.

La reforma interior pretén de dotar d’accessibilitat interior a totes les estances de la casa i millorar les condicions d’il·luminació i ventilació de totes elles. Per altra banda, s’incorporen estratègies passives d’eficiència energètica, que ens permeten garantir una millor estanquitat dels tancaments exteriors, reduir la demanda energètica i minimitzar el consum.

Projecte: Mag2Taller

Promotor: Privat

Ubicació: Poble Sec, Sitges

Any: 2020