Can Xirgu

Es tracta del projecte d’un habitatge unifamiliar aïllat situat a la urbanització la Plana, al municipi de Sitges.

L’habitatge es desenvolupa sobre un terreny amb pendent descendent, on l’accés es realitza en el seu punt més alt que és on es troben les façanes més opaques, les quals s’aniran obrint progressivament garantint una major privacitat fins arribar a la façana posterior, on es realitzen grans obertures que generen una connexió interior-exterior molt àmplia cap al millor assolellament i les vistes de la vila de Sitges, així com a l’espai exterior d’oci del mateix habitatge.

Projecte: Mag2Taller

Promotor: Privat

Superfície:434,50 m2

Ubicació: Sitges

Any: 2021