Ronda Gaudí

Es tracta del projecte d’un habitatge unifamiliar aïllat situat al municipi de Canyelles, sobre un terreny amb una pendent pronunciada. El repte del projecte es desenvolupar-lo en un sola planta, i per a fer-ho s’ha desglossat l’habitatge en dos volums, que al mateix temps s’adapten a la topografia del terreny, sustentant-se sobre una estructura de pilars.

Ambdós volums separen també les activitats diürnes per una banda, i les nocturnes per l’altra, orientant-se en cada cas per a obtenir la il·luminació més òptima per a les diferents hores del dia.

Projecte: Mag2Taller

Promotor: Privat

Superfície: 140 m2

Ubicació: Canyelles

Any: 2021

ARQUITECTURA MINIMAL
REFORMA TU HOGAR
CONSTRUCCIÓ NOVA