Casa aiguadolç

Es tracta d’un projecte de rehabilitació i ampliació d’un habitatge unifamiliar aïllat situat al municipi de Sitges.

El projecte s’aixeca sobre una estructura volumètrica existent en forma de “L”, la qual genera una segregació d’estances amb diverses orientacions que afavoreixen la ventilació creuada dels espais, així com l’orientació d’aquests cap a les vistes i el millor assolellament. Al mateix temps es genera un eix central on es focalitzen els espais comuns més importants, que estan directament connectats amb l’entorn exterior de la parcel·la.

Projecte: Mag2Taller

Promotor: Privat

Superfície: 563,50 m2

Ubicació: Sitges

Any: 2021

Fotografía: Sandra Zitro