Motius per dur a terme la rehabilitació energètica dels habitatges

En un món en el qual la sostenibilitat és cada vegada més important, la rehabilitació energètica s’ha convertit en una de les millors inversions per a millorar la teva llar i estalviar en factura d’energia.

rehabilitació energètica 1

Reducció del consum energètic entre un 20 i un 75%.

rehabilitació energètica 2

Reducción del consumo energético entre un 20 y 75%.

rehabilitació energètica 3

Disminució de les emissions de CO2.

rehabilitació energètica 4

Millora de les condicions saludables i de confort a l’interior de l’habitatge.

rehabilitació energètica 5

Revalorització de l’habitatge per a llogar o vendre.

rehabilitació energètica 6

Recuperació de la inversió realitzada anualment, menys consum d’energia que crea un estalvi important en les factures d’electricitat i gas.

Què és la renovació energètica?

La rehabilitació energètica és un procés de millora i modernització d’edificis i habitatges amb l’objectiu de reduir el seu consum energètic i augmentar la seva eficiència energètica.

Això s’aconsegueix a través de la substitució de sistemes i materials obsolets per tecnologies més eficients i sostenibles, com a aïllaments tèrmics, sistemes de climatització i producció d’energia renovable, entre altres. La rehabilitació energètica també pot millorar la qualitat de vida dels habitants i augmentar el valor de la propietat.

Ajuts i subvencions

La *generalitat posa a disposició subvencions destinades a rehabilitar els elements comuns dels edificis residencials, amb la finalitat de fomentar la millora de l’eficiència energètica, la sostenibilitat a més de la conservació, la millora de la seguretat d’ús i accessibilitat.

Contacta amb nosaltres i t’informarem de les ajudes disponibles per al teu cas.

Mesures passives per al control climàtic

QUE ÉS UNA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA?

La rehabilitació energètica és un procés que busca millorar l'eficiència energètica d'un edifici existent, amb l'objectiu de reduir el seu consum d'energia i millorar el seu rendiment energètic.

 

En termes generals, la rehabilitació energètica implica la millora de l'envolupant tèrmica de l'edifici, la instal·lació de sistemes d'il·luminació i climatització més eficients, la substitució d'equips i electrodomèstics per uns altres de menor consum energètic, i la implementació de tecnologies d'energies renovables, com la solar o la geotèrmica.

 

En resum, la rehabilitació energètica consisteix a prendre mesures per a millorar l'eficiència energètica d'un edifici existent, la qual cosa es tradueix en un menor consum d'energia i una major sostenibilitat.

PERQUÈ ÉS IMPORTANT L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA?

L'eficiència energètica és important per diverses raons:

 

  1. Estalvi d'energia: l'eficiència energètica permet reduir el consum d'energia, la qual cosa es tradueix en un estalvi d'energia i en una reducció de la factura energètica.

  2. Sostenibilitat: una major eficiència energètica ajuda a reduir l'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle, la qual cosa contribueix a mitigar el canvi climàtic i a protegir el medi ambient.

  3. Confort: l'eficiència energètica permet mantenir una temperatura agradable i constant a l'interior de l'edifici, la qual cosa es tradueix en un major confort per a les persones que l'ocupen.

  4. Rendibilitat: la inversió en eficiència energètica pot ser rendible a llarg termini, ja que l'estalvi en la factura energètica pot superar el cost de les mesures adoptades.

 

En resum, l'eficiència energètica és important perquè permet reduir el consum d'energia, protegir el medi ambient, millorar el confort i ser rendible a llarg termini.

QUI S'ENCARREGA DE TRAMITAR LES AJUDES?

Mag2Taller compta amb un equip de professionals especialitzats a realitzar la rehabilitació des de la projecció fins a la culminació. 

Per això nosaltres ens encarregarem de gestionar les ajudes pertinents al teu cas.

ES POT FER LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D'UN EDIFICI SENCER?

Sí, és possible fer la rehabilitació energètica d'un edifici sencer. De fet, la rehabilitació energètica d'edificis és una pràctica cada vegada més comuna en molts països, ja que pot reduir significativament el consum d'energia d'un edifici i millorar la seva eficiència energètica.

 

La rehabilitació energètica d'un edifici pot incloure la millora de l'envolupant tèrmica, la instal·lació de sistemes d'il·luminació eficient, la substitució d'equips de climatització obsolets per uns altres més eficients, la integració d'energies renovables, entre altres mesures.

La rehabilitació energètica d'un edifici pot ser un procés complex que requereix un enfocament integral, per la qual cosa és important comptar amb l'assessorament de professionals especialitzats en el disseny i la implementació de mesures d'eficiència energètica.

ÉS NECESSARI OBTENIR UN CERTIFICAT ENERGÈTIC PER AL MEU HABITATGE?

El certificat energètic és un requisit obligatori per als habitatges. Saber la despesa mensual ens permetrà estimar les despeses futures.

 

El nostre equip d'experts en certificats energètics t'ajudarà a saber que condicions són òptimes per a reduir la despesa mensual, l'orientació de l'habitatge, l'estat de les façanes, la qualitat de les finestres, el tipus de calefacció… Són dades que ens ajuden a minimitzar la despesa energètica, la qual cosa ens aporta un estalvi a llarg termini. També és obligatori tenir cèdula d'habitabilitat, que certifica que l'habitatge reuneix unes condicions mínimes d'habitabilitat.

Contacta amb nosaltres, resoldrem tots els teus dubtes

Formulari Nou